DT’s, MT’s, changeteams

Een snel veranderende samenleving stelt ons voor uitdagingen en de enige manier om daarmee om te gaan, is ze op een andere manier te benaderen dan we gewend zijn. Dat vraagt een andere manier van werken, van samenwerken, van leiderschap. Wie is de mens achter de functie, en hoe integreer je dat wat jou ‘eigen’ maakt op een professionele manier in de rollen die je hebt?

Wie zijn wij mensen achter onze maskers, routines, conditionering?
Waar resoneren we werkelijk op? Wat verbindt ons?
Hoe acteren we vanuit een diepe integriteit, een gevoel van heelheid?
Hoe kunnen we vanuit uniciteit samenwerken en co-creëren?
Welke toekomst willen we eigenlijk creëren?

Grote vragen, die makkelijk in de waan van de dag uit de weg gegaan kunnen worden. Het zijn ook belangrijke vragen om richting te geven aan jezelf als leider of sr-professional en om met je team(s) en organisatie innovatief, relevant en impactvol te zijn.

Ik creëer ruimte, veiligheid en openheid om dit soort vragen aan te gaan en nieuwe richtingen in te slaan. Naast continue professionele en persoonlijke ontwikkeling maak ik daarbij gebruik van het raamwerk van de InnerDevelopmentGoals die verbonden zijn aan de Sustainable Development Goals van de UN en de opbrengsten uit mijn wetenschappelijk onderzoek naar ongemak en deep leadership.

Ellemiek is in staat in simpele bewoordingen, ondersteunt door prachtige handgebaren, de essentie bloot te leggen. Ze voelt loepzuiver aan wat er speelt in het team waarmee ze werkt. Die waarnemingen in het hier en nu, aangevuld met haar expertise en ervaring in het veld, dragen bij aan team-leren en individueel leren.

Warner Immink, Changekitchen

organisaties

Anders (samen)werken

Het succes van een team wordt niet bepaald door haar acties an sich, maar door de kwaliteit van de onderstroom waaruit deze acties voortkomen. Dat wat ongezegd en onzichtbaar is blijft vaak ongrijpbaar. We werken met thema’s als verbinding, elkaar dieper leren kennen, anders luisteren, dieper bevragen en generativiteit zodat een sterker team ontstaat wat resulteert in meer werkplezier, relevantie en impact. Via individuele intakes en een teamterugkoppeling ontwerpen we samen een traject op maat. 

denker

Workshops ‘De kracht van ongemak’

Bij veranderingen komt er altijd dat moment van ongemak. Het makkelijkst is het om ongemak uit de weg te gaan. Maar, ongemak is ook een poort naar een andere manier van werken, van samenwerken, van leiderschap. Dus dat ongemak ga je maar liever aan. Maar hoe doe je dat? En hoe maak je het constructief?

Deze workshop van een of twee dagdelen is interactief, persoonlijk en gebaseerd op academische inzichten. Het leidt tot een nieuwe taal om zaken bespreekbaar te maken, tot verdieping en verbinding, tot verrijking van zelfkennis en tot meer psychologische en sociale veiligheid in teams.

denker

Werksessies 

Veranderingen ontstaan uiteindelijk alleen door doen, door actie. In de werksessies vertrekken we vanuit een of meer spanningsvelden die door je team en/of organisatie gevoeld worden. Onder mijn begeleiding gaan we hier vanuit verschillende perspectieven mee aan de slag. De financiële, politieke, juridische perspectieven zijn over het algemeen goed bekend, maar hoe verhouden die zich tot bijvoorbeeld het ethische en existentiële perspectief? Doel van de werksessies is andere gesprekken te voeren en comfortabel te worden met ongemak.