Wat gebeurt er met je gegevens?

DAVL, gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DAVL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Individuele klanten

 • Voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer, functie, zakelijk contactadres, privé adres als je dat adres verstrekt hebt.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website of het intakeformulier in te vullen.
 • Overige privacygevoelige informatie die naar voren komt in begeleidingstrajecten.

Contactpersonen voor zakelijke trajecten

 • Voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer, functie, zakelijk contactadres en eventueel contactgegevens van het secretariaat.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen.
 • Overige privacygevoelige informatie die naar voren komt vooraf en tijdens begeleidingstrajecten.

Masterclass en daaropvolgende updates (’the sequel’) 

 • Voornaam, emailadres.

DAVL maakt géén gebruik van cookies of tools om je activiteiten op de website of surfgedrag te monitoren.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ellemieketman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DAVL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je aanmelding voor coaching en/ of het leiderschapsprogramma en het uitvoeren ervan.
 • Om een zakelijk traject op maat te maken en uit te voeren.
 • Het afhandelen van offertes en betalingen.
 • Verzenden van de online nieuwsbrief, na je expliciete toestemming.
 • Verzenden van ebooks, whitepapers, masterclasses en/ of opnames waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om je te kunnen e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

DAVL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting- en btw-aangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DAVL maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DAVL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Aanmeldgegevens (conform contact- en/ of intakeformulier)

Bewaartermijn: 7 jaar

Reden: Fiscale bewaarplicht

 

Voornaam & e-mailadres t.b.v. masterclass en updates (’the seuqel’)

Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de updates. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. 

Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de masterclass en updates (’the sequel’).

 

Overige privacygevoelige informatie

Tijdens 1 op 1 – sessies en in organisatietrajecten kunnen aantekeningen gemaakt worden om gedachten te ordenen tijdens de sessie of afspraak. Deze aantekeningen worden niet online of in een database opgeslagen. De meeste aantekeningen worden direct verwerkt in coaching en/ of programma’s en daarna vernietigd. Overige aantekeningen worden vernietigd na afronding van een programma/ coachtraject of het beëindigen van het contact in geval van organisatiebegeleiding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DAVL deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld bij de inzet van verschillende coaches. Het delen van deze informatie vloeit dan voort uit de overeenkomst die we hiertoe gesloten hebben. Daarnaast kan DAVL bij hoge uitzondering je persoonsgegevens moeten delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DAVL maakt geen gebruik van functionele, analytische of tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DAVL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ellemieketman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

DAVL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DAVL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@ellemieketman.nl.

DAVL heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Toegang tot gegevens (laptop/ PC): wachtwoord dat voldoet aan de kenmerken van een high secure wachtwoord. Een high secure wachtwoord maakt gebruik van een bepaald minimum aantal tekens in combinatie met het gebruik van verschillende soorten tekens, waardoor wachtwoorden niet te raden of te herleiden zijn.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens uit het online contactformulier via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Contactgegevens

DAVL
t.a.v. Ellemiek Etman
www.ellemieketman.nl
info@ellemieketman.nl

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 29 april 2018 en voor het laatst gewijzigd op 16 april 2021.

Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen via info@ellemieketman.nl.