Mijn naam is Ellemiek Etman.
Sociaal-cultureel wetenschapper. Coach. Spreker. Promovenda.

Wij mensen hebben een enorm potentieel om van de toekomst iets moois te maken. Een toekomst waarvan toekomstige generaties kunnen zeggen “dat hebben die ouwetjes maar mooi gefikst!”. Daarvoor is een transitie nodig in de manier waarop we denken en doen. Met Deep Leadership breng ik een alternatief voor het huidige leiderschapsparadigma.
Warner Immink, Change Kitchen
Interactieve masterclass

“Ellemiek is in staat in simpele bewoordingen, ondersteunt door prachtige handgebaren, de essentie bloot te leggen. Ze voelt loepzuiver aan wat er speelt bij de mensen waarmee ze werkt. Die waarnemingen in het hier en nu, aangevuld met haar expertise en ervaring in het veld, dragen bij aan team-leren en individueel leren.”

Eline de Mik, Rijksoverheid
Training- en coachingprogramma

“Van andere coaches en trainers heb ik waardevolle handvatten gekregen. Maar met Ellemiek ben ik echt door een transformatieproces heen gegaan. Ik heb een volgend level bereikt in mijn leiderschap en sta op de top die ik voor ogen had.”

Marieke Hoekstra, DGA/ ondernemer
Individuele coaching

“Ze brengt je niet zozeer uit je comfortzone, maar eigenlijk vooral ín je comfortzone. Naar je eigen kern. Naar flow.”

Hoe maken we van de wereld een betere plek? 

Deze vraag staat al sinds mijn 16e centraal in de keuzes die ik maak. Ik was en ben gefascineerd hoe maatschappij en individu op elkaar inwerken; de wereld die we zien is een afspiegeling van hoe we zelf in het leven staan. Wat zegt die wereld over ons en ons potentieel?

Om die reden ben ik Sociaal-Culturele wetenschappen gaan studeren, met een specialisatie in de driehoek maatschappij, organisaties en individu. Om ook het politieke krachtenveld te begrijpen studeerde ik een jaar Politicologie, naast mijn werk als senior beleidsadviseur bij de Rijkoverheid.

 

Leiderschap

Het zaadje voor een verdere specialisatie naar leiderschap werd gelegd door mijn periode bij diezelfde Rijksoverheid waar ik nauw samenwerkte met de politieke en ambtelijke top van het ministerie en meemaakte hoe het er in de Tweede Kamer aan toe gaat. Ik ervoer hoe formele leiders omgingen met hun leiderschap en zag beide kanten van het spectrum. In diezelfde periode doorliep ik een intensief persoonlijk traject van twee jaar waarin ik grondig mezelf binnenste buiten keerde, groeide in bewustzijn en authenticiteit en diep kon voelen wat ik met mijn leven wil betekenen. Door deze ervaringen ging ik steeds beter begrijpen wat het vraagt om werkelijk (innerlijk) leiderschap te tonen.

De lijnen kwamen in 2009 bij elkaar en ik maakte de overstap naar het  ondernemerschap. Blijven leren, ontdekken en verdiepen horen bij mij. Mijn vraag naar hoe we van de wereld een betere plaats kunnen maken kreeg een toevoeging; wat betekent dit voor ons (innerlijk) leiderschap? Gaandeweg kreeg en krijgt zo het concept van Deep Leadership meer vorm en door het wetenschappelijk te laden heb ik Deep Leadership steeds verder kunnen verfijnen. 

 

Potentieelontwikkeling

Alles is er al. Het moet alleen nog even gezien en aangemoedigd worden, erkend worden dat het belangrijk is. Je zou kunnen zeggen dat ik het verborgene zichtbaar weet te maken zodat jij ermee kan werken. Dat zorgt voor vrijheid, autonomie en verbondenheid. Door je potentieel te ontwikkelen groeit je impact en dat maakt dat je je werkelijk succesvol voelt.

 

Wetenschappelijke verdieping

Sinds 2021 combineer ik mijn werk als spreker en coach met een promotietraject bij de bijzondere leerstoel Leiderschapsethiek en menswaardige samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek, gefinancierd door Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Met een tweede promotor aan Nyenrode Business University is het heerlijk grasduinen in een diversiteit aan kennis en perspectieven.

Mijn onderzoek richt zich op het ongemak in de boardroom onderzoek en het (existentiële) leiderschap dat nodig is om tot die oh-zo-noodzakelijke economische transitie te komen. Ik werk daarvoor samen met zo’n 40 corporate topbestuurders en commissarissen. Inzichten uit mijn promotietraject vinden weer een plek in mijn masterclasses & coaching en blijven me uitdagen op die ene vraag: hoe maken we van de wereld een betere plek? 

Sluit mijn profiel aan op jouw wensen?