Ongemak in de economische transitie

In 2021 startte ik mijn PhD-onderzoek. Aanleiding was mijn overtuiging dat de economische paradigmaverschuiving om ander leiderschap vraagt die in staat zijn weerstand te overwinnen en de economische transitie naar duurzaamheid te leiden. De maatschappelijke druk op bedrijven om sociaal en ecologisch duurzaam te handelen groeit snel en wordt steeds dwingender. Bestuurders en commissarissen moeten buiten bekende paden handelen en dat levert ongemak op. Enerzijds door die toenemende maatschappelijke druk, anderzijds door een gevoel van ethische verantwoordelijkheid dat nog moeilijk te integreren is in de rol van bestuurder of commissaris.

Het doel van mijn onderzoek is om dieper begrip te krijgen van dit ongemak en om vanuit een existentieel perspectief te verkennen hoe ongemak binnen de boardroom/ supervisory board kan worden getransformeerd naar proactiviteit om de economische transitie te helpen versnellen.

Interviews met bestuurders en commissarissen

In-depth groepsinterviews met bestuurders en commissarissen

Bestuurders en commissarissen in de casestudy Project Ongemak in de boardroom

%

Respons op de survey leiderschap en wereldbeelden

Dit is een zeer relevant onderzoeksproject dat de wijdverbreide problemen met verandering en transitie aanpakt, zelfs voor bedrijven die volledig overtuigd zijn van de noodzaak van transitie.

Recensent onderzoeksvoorstel Embracing discomfort towards an economic paradigmshift

Meer… 

Valorisatie via masterclasses

De meest recente academische inzichten laagdrempelig en interactief gepresenteerd.

Onepager

Lees de samenvatting met het doel, de relevantie en de opzet van het onderzoek.

 

#DeepTalks

In mijn blog en podcast besteed ik ook aandacht aan de uitkomsten van mijn onderzoek.

Blijf op de hoogte en ontvang de updates