Op weg naar een nieuwe economie en maatschappij

“Ongemak is een poort naar een wereld die nog niet bestaat”

Mijn naam is Ellemiek Etman.

Expert in ongemak en leiderschap.
Facilitator en interimprofessional voor lerende organisaties. Leiderschapscoach. Promovenda Ongemak in de Boardroom.

Kan ik iets voor je betekenen? 

Contactgegevens

Ellemiek Etman
info@ellemieketman.nl
06 1917 8116

In snel veranderende samenlevingen zijn het de lerende organisaties die relevant, innovatief en impactvol zijn en succesvol werk maken van de grote vraagstukken van deze tijd. Het vraagt om het continu vergroten van bewustzijn, om dieper inzicht in jezelf en in je omgeving, voorbij de status quo. Daarin blijven leren is van cruciaal belang, maar veranderen is spannend. Dat zorgt voor ongemak. Liever willen wij mensen er niet aan.

Ongemak is echter óók de poort naar een nieuwe wereld. Ongemak wordt dan een bron van nieuwe inzichten, deep leiderschap en betere samenwerking. Het leidt tot zelfinitiatief en creativiteit.

Dat ongemak ga je dus maar liever aan. 

Interim

projecten en programma’s

denker

Voor projecten en programma’s binnen en buiten organisaties en andere samenwerkingen waar mijn expertise gewenst is. Ik denk graag met je mee. 

Academie voor leiderschap

dt’s, mt’s en changeagents

organisaties

In de academie vind je mijn zakelijk aanbod voor mt’s, dt’s en changeteams, als ook coaching, supervisie en het young leaders programma. 

Research

ongemakkelijk leiderschap

denker

Wetenschappelijk onderzoek naar ongemak, leiderschap en governance in de boardroom. Hoe komen we tot een economische paradigmashift? 

Over Ellemiek

Ongemak. Ik wil het snappen, omvatten, doorzien totdat het zich ontvouwt en er iets nieuws zichtbaar wordt. Ik houd er niet van als de realiteit niet overeenkomt met het potentieel dat het in zich draagt. Dan gaat het kriebelen, dan wil ik er iets mee. De ervaring leert dat juist het aangaan van ongemak verdieping en verrijking biedt. Reflectie, nieuwe inzichten, een groter bewustzijn. Het is een poort naar diepere authenticiteit, (conflictrijke) verbinding, zingeving, samenwerking, heelwording. En dat hebben we hard nodig om werk te maken van een toekomst die we wél willen nalaten aan de generaties na ons.

In mijn werk zet ik mijn jarenlange ervaring in als coach, facilitator en interimprofessional in zowel corporate, non-profit als publieke sector. Sinds 2021 werk ik ook als wetenschapper aan dit thema. Als promovenda doe ik onderzoek naar het ongemak in de boardroom in de transitie naar een nieuwe economie. Ik ga daarin op zoek naar een alternatief voor het huidige denken over (persoonlijk) leiderschap en governance.

dr. André van Rossum

“Vooraf had ik twijfel over de effectiviteit van het organisatietraject met Ellemiek. Maar al snel bleek: ze wekt geen valse verwachtingen. Haar benadering is wezenlijk anders. Ze is helder, direct en confronterend in haar aanpak.”

dr. Remco Janssen, executive director

Adequaat, scherpe analyses, to the point. Soepel in de omgang. Ellemiek ziet snel wat er speelt en wat er nodig is. Ze weet mensen bij elkaar te brengen en samen de klus te klaren.”

Alma van Dijk, senior manager

“Ellemiek beheerst de kunst om je met een enkele opmerking of vraag op een andere manier naar iets te laten kijken”.

#Deep talks

Ontvang je de nieuwsbrief al?