Research-based masterclasses

Het onbekende bekend maken, dat is wat me drijft. En hoe maken we dan al die verborgen kennis over de mens zichtbaar, bruikbaar, zodat we er op kunnen kauwen, reflecteren en haar benutten om van de wereld een betere plaats te maken? Denk aan SDG/ESG, inclusiviteit, het ontstijgen van polarisatie, rechtvaardig en toekomstbestendig besturen en toezicht houden, sociale en psychologische veiligheid creëren, het benutten van menselijk potentieel et cetera. Met de masterclasses hoop ik daar aan bij te dragen.

Alle masterclasses zijn wetenschappelijk onderbouwd, informeel, diepgaand en met ruimte voor persoonlijke reflectie en onderlinge uitwisseling. Hoewel de inhoud rijk en diep kan zijn, breng ik de materie to the point en gericht op de praktijk van de deelnemers. Ik spreek graag de mens achter de rol of functie aan.

Iedere masterclass maak ik in nauw overleg met je op maat, zodat ze aansluiten bij waar jullie mee bezig zijn. Dat geldt ook voor de setting, van huiskamergesprekken tot formele zalen – wat het beste past.

Ellemiek is erin geslaagd om in heel korte tijd een waardevolle bijeenkomst voor commissarissen en toezichthouders neer te zetten rond het thema ethiek en esg in de bestuurskamer. Hierbij vielen mij haar gedrevenheid, inhoudelijke kennis, praktische insteek en persoonlijke stevigheid op. Zij slaagde erin een sfeer neer te zetten waarin mensen die elkaar niet kennen zich vrij voelden om kwetsbare en diepe thema’s te benoemen. Zo’n bijeenkomst waaraan je met een glimlach op je gezicht terugdenkt, mooi werk Ellemiek!

Anoushka Wajer

Mogelijke onderwerpen

Het overzicht hieronder geeft je een idee van de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op om andere ideeën of invalshoeken te bespreken. Ik denk graag met je mee.

Ethische reflectie op maatschappelijke vraagstukken

Deze masterclass wordt op maat gemaakt voor het werkterrein van de deelnemers. Door het combineren van ethiek, sociologie en humanistiek bied ik een ander, verrijkend paradigma voor leiderschap en governance. De masterclass wordt praktisch en concreet door de vragen waarmee deelnemers aan de slag gaan en de gesprekken hierover.

 

De existentiële paradox in de economische paradigmashift

We zijn geneigd om naar oplossingen te zoeken die we kennen en waarop we vertrouwen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als we onderkennen dat deze oplossingen ons niet verder helpen en we tot een compleet nieuwe aanpak over moeten gaan? Dat wordt best ongemakkelijk… Hoe ga je daar als bestuurder, leidinggevende of commissaris/ toezichthouder mee om, zodat dit ongemak een poort wordt naar nieuwe werelden?

 

Leiderschap in ‘het Ondertussen’; het alternatief voor ongemak

In een tijd waarin we voor maatschappelijke en ecologische thema’s nieuwe manieren moeten vinden is het verleidelijk om vast te houden aan het bekende. Dit ‘Ondertussen’ veroorzaakt immers ongemak; het oude werkt niet meer en het nieuwe moet nog ontstaan. In deze masterclass verkennen we de kracht van ongemak. We hoeven niet los te laten, maar moeten anders leren vasthouden. Dan fungeert het ongemak als een poort naar een toekomst die we nu nog niet kennen. 

Dit thema kan uitgebreid worden met een workshop waarin we dit ongemak op een respectvolle en veilige manier verder verkennen. Mensen vinden dit vooraf soms spannend, maar de ervaring van (change)teams is dat deze workshop hen dichter bij elkaar heeft gebracht en samenwerken makkelijker is geworden.

Verbinding en cohesie in samenleving, organisatie en leiderschap

Deze masterclass is uit te breiden met een zeer interactieve workshop waarin we op teamniveau aan de slag gaan. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen voorkeuren en gedragsstijlen in de communicatie en samenwerking met collega’s en klanten. Het gesprek tussen mensen verdiept zich. Verschillen worden duidelijker, cohesie groeit. Deelnemers leren eveneens hoe ze sneller kunnen inschatten wat voor mens zij tegenover zich hebben zodat hun gedrag effectiever wordt. Deze workshop is ook eigenstandig te boeken.

Ellemiek is in staat in simpele bewoordingen, ondersteunt door prachtige handgebaren, de essentie bloot te leggen. Ze voelt loepzuiver aan wat er speelt bij de mensen waarmee ze werkt. Die waarnemingen, aangevuld met haar expertise en ervaring, dragen bij aan team-leren en individueel leren.

Warner Immink, ChangeKitchen

Over Ellemiek

 

Sinds mijn 18e ben ik op queeste. Wie is de mens? Wat is het goede leven? En hoe bouw je vanuit dat besef bedrijven, organisaties, maatschappijen? Van de psychologie tot neurowetenschappen, van de sociologie tot humanistiek en spiritualiteit- van de oude geschriften tot new age. Ik lees, duik erin, ervaar zelf. Mijn laatste fascinatie zijn de kwantumfysica en het principe van interconnectedness wat in niet-Westerse samenlevingen én wetenschappen een veel gangbaarder concept is. Wat kunnen we hiervan leren voor leiderschapsontwikkeling en onze aanpak van maatschappelijke vraagstukken?

Ik vind het belangrijk om niet alleen cognitief te snappen wat deze bronnen me vertellen, maar er ook zelf mee te werken. Het doorleven helpt me te ervaren wat het van mensen vraagt om transformaties door te maken en uiteindelijk ook om de transities in onze maatschappij te realiseren. Het helpt me in de masterclasses en coaching die ik geef en ik word er zelf een rijker mens van. Sinds 2021 werk ik aan een promotietraject waarin ik kijk naar het existentiële leiderschap in boardrooms; hoe kan dit helpen om het ongemak als gevolg van de economische transitie te transformeren naar proactiviteit? De inzichten hieruit verwerk ik eveneens in mijn masterclasses en coaching.

Sluit mijn aanbod aan op jouw wensen?