Leergang Anders Leiden

Universiteit voor Humanistiek

Leiderschap en menselijk floreren

We willen naar een samenleving die duurzamer en inclusiever is. Dat vraagt ook om een nieuwe benadering van leiderschap. Ben jij leidinggevende en durf jij hier naar te kijken? In de leergang ‘Anders Leiden’ van de UvH Academie ontwikkel je een doordachte visie op mens-gericht leiderschap en ontdek je de veranderkracht van ‘zachte’ factoren als zingeving, verbinding, resonantie en hoop. Meld je aan en zet een volgende stap in je groei als reflective practitioner!

*** Deze leergang is inmiddels volgeboekt. Interesse wanneer de volgende leergang start? Stuur een mailtje om op de hoogte te blijven. ***

Omvang: 3 dagen van 10 tot 17 uur
Kosten: € 990,- inclusief lunch en cursusmateriaal
Aantal deelnemers: minimaal 8

De leergang is onderdeel van de UvH academie waaraan ik meewerk. Je kunt je aanmelden via de UvH academie (externe link):

 

Het uitgangspunt van de leergang is eenvoudig: Goed leiderschap doet mensen floreren en florerende mensen kiezen goede leiders. Aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten zoeken we met elkaar naar nieuwe vormen van leiding geven, geschikt voor de grote sociale en ecologische uitdagingen die op ons afkomen. Je verdiept je in thema’s als zingeving in arbeid, diversiteit, verbinding, ethiek en duurzaamheid. Ook oefen je met andere deelnemers in de kunst van het vertragen, benoemen en de reflectieve dialoog.

 

Tijdens deze leergang

  • ontwikkel je een doordachte visie op mens-gericht leiderschap
  • ontdek je de veranderkracht van ‘softe factoren’ als zingeving, verbinding, resonantie en hoop
  • vergroot je je handelingsbekwaamheid als leidinggevende en integreer je dit met de uitdagingen in jouw eigen sector
  • doe je basiskennis op van humanistisch leiderschap en de context van onze nieuwe economie

Aan het eind van de leergang beschik je over een toegenomen vermogen tot zelfreflectie en het inspireren en motiveren van anderen ten dienste van menselijk floreren.

 

Voor wie?

Voor leidinggevenden.

 

Maak kennis met onze docenten

Onze deskundige docenten zijn op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook kunnen zij deze inzichten goed combineren met de praktijk van leidinggeven.

 

Prof. dr. Patrick Nullens is verantwoordelijk docent voor deze leergang. Hij is bijzonder hoogleraar Ethisch Leiderschap en menswaardige samenleving. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van alternatieve leiderschapsmodellen ten behoeve van een mensgerichte organisatiecultuur en economie. Daarnaast is hij adviseur strategie en governance bij de GalanGroep en doceert hij ethiek bij de Nederlandse Verenging voor Commissarissen en Directeuren. Van hem verscheen recent het boek: Hoop als kunst van verantwoord leiderschap.  

 

Prof. dr. Joke van Saane is hoogleraar Zingeving en leiderschap en sinds 2019 rector van de Universiteit voor Humanistiek. Ze publiceerde onder andere over geloofwaardig leiderschap. Van 2014 tot 2019 was zij hoogleraar en portefeuillehouder Onderwijs aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit.

 

Kees Klomp is een changemaker en bekend spreker. Hij duidt zichzelf als een ‘existentieel econoom”.  Hij is lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam.  Kees is Founding Partner van THRIVE Institute.  Van hem verscheen het boek: Betekeniseconomie, De waarde van verweven leven.

 

Danaë Huijser is PhD kandidaat van de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde organisatiepsychologie en specialiseerde zich als consulent in culturele diversiteit binnen organisaties en bedrijven. 

 

Barbara van der Steen is PhD kandidaat aan de Universiteit voor Humanistiek Zij studeerde sociale psychologie en is oprichter van Wenders.nu. In haar coaching richt ze zich vooral op het ontwikkelen van reflectie in complexe en stressvolle situaties.

 

Ellemiek Etman is sociaal-cultureel wetenschapper met een specialisatie in de driehoek maatschappij, organisaties en individu. Ze werkt met leiders en (senior) professionals die via deep leadership hun impact op grote (maatschappelijke) vraagstukken en hun omgeving willen vergroten. Haar werk als coach en spreker combineert zij met een promotietraject aan de Universiteit voor Humanistiek.

 

Hoe ziet het programma eruit?

We komen drie vrijdagen samen met elk twee inhoudelijke blokken. Bij elke sessie wordt er een verband gelegd tussen menselijk floreren in een ecologische context en de praktijk van leidinggeven. Na een theoretische inleiding is er ruimte voor gesprek, en kritische integratie van het geleerde. Per onderdeel wordt er vooraf een korte reader met reflectievragen uitgereikt.  Na een inleidend college (1 uur) is er ruimte voor gesprek en verwerking van de inhoud. 

 

Vrijdag 22 september 2023

Blok 1: Ethisch leiderschap

We verkennen het verband tussen enerzijds leiderschap als reflectieve praktijk voor transities en anderzijds een ethiek gericht op menselijk floreren (Patrick Nullens)

 

Blok 2: Humanistisch leiderschap

We bespreken ‘menswaardigheid’ in de globale context van technologische vooruitgang en economische groei. We geven een inleiding in de school van humanistisch management. (Patrick Nullens & Danaë Huiser)

 

Vrijdag 20 oktober 2023

Blok 3: Geloofwaardig leiderschap

We gaan in op de persoonlijkheidskenmerken van een geloofwaardig leider en bespreken risico’s voor onethisch leiderschap, schadelijk voor menselijk floreren. (Joke van Saane)

 

Blok 4: Ecologisch leiderschap

We bespreken menselijk floreren binnen een ecologische context, de existentiele keuzes die we moeten maken en de gevolgen voor nieuw leiderschap. (Kees Klomp)

 

Vrijdag 17 november 2023

Blok 5: Resonerend leiderschap

We gaan in op het probleem van versnelling, vervreemding en verkilling in de samenleving. We bespreken het vermogen tot resonantie en bronnen van resonantie als weg tot vernieuwing. (Barbara van der Steen & Ellemiek Etman)

 

Blok 6: Persoonlijk leiderschap

Leiderschap is altijd persoonlijk verschillende en wordt contextueel bepaald. We integreren voorgaande blokken en geven tools voor het ontwikkelen van een eigen stijl en leertraject als ‘reflective practicioner’. (Patrick Nullens & Ellemiek Etman).

 

Afronding

Het traject wordt afgesloten met een reflectieverslag dat gaat over de verwerking van de vijf ontmoetingen en bijhorende literatuurstudie. Een korte samenvatting hiervan wordt gedeeld tijdens de laatste ontmoeting. Op voorwaarde dat men voldoende deel heeft genomen en na een positieve beoordeling van het reflectieverslag krijgt de deelnemer aan het eind een certificaat van deelname aan de leergang Leiderschap en menselijk floreren van de UvH.

 

Over de UvH-Academie

De UvH-Academie is een onderdeel van de Universiteit voor Humanistiek en verzorgt opleidingen aan publieke professionals.

 

Waar is het?

Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, één van de mooiste plekken in het centrum van Utrecht, goed bereikbaar met openbaar vervoer.

 

Kosten

€ 990,- per persoon, inclusief lunch en cursusmateriaal. 
De STAP-regeling is van toepassing. 

Je kunt je aanmelden via de UvH-academie (externe link):