#2. Luister en stel andere vragen

In de blogreeks Ongemak in de boardroom neem ik je mee in de good practices uit het project Ongemak in de boardroom. In dit project werkten 38 corporate bestuurders en commissarissen aan manieren (good practices) om de transitie naar een nieuwe economie en maatschappij te versnellen. Die transitie begint bij onszelf; transformatie in de mens leidt tot veranderingen op het organisatorische en systemische level.

In deze blogpost introduceer ik good practice nummer 2: luister en stel andere vragen.

 

Vroeger moest de ceo alles weten en kunnen, nu moet ie vooral heel goed kunnen luisteren

 

Luisteren. Wie doet dat nou niet?!

Luisteren en andere vragen stellen blijken in praktijk helemaal nog niet zo makkelijk te zijn. Werkelijk luisteren naar de ander vraagt om een leeg hoofd en een oordeelsvrije houding. Even geen mening hebben, niet bezig zijn met je een mening te vormen, met je aandacht zijn in het hier en nu. Door werkelijk te luisteren naar wat de ander zegt, wie hij of zij is, ontstaat een open gesprek. De ware dialoog.

Werkelijk luisteren opent een deur in ons binnenste. Dat kan kwetsbaar voelen. Dat aangaan vraagt vaak om moed. Luisteren, echt luisteren kan transformerend zijn. Bij de ander. Maar ook bij jezelf. En dat is soms best spannend.

 

Hoe zit het met jouw repertoire van vragen? 

Het tweede deel van de good practise nodigt uit tot het stellen van andere vragen. In bestuurskamer, maar ook in mening MT of DT-overleg bevragen collega’s elkaar op het vergroten of versterken van controle en het inschatten of vermijden van (mogelijke) risico’s. Dat geeft het gevoel regie te hebben. Vaak gaat het over cijfers, KPI’s of andere doelstellingen. Waardevol, maar daarmee blijft veel beschikbare informatie onbenut. De mens met al zijn waardevolle inzichten en inbreng doet niet mee. Zo laten veel bedrijven en organisaties potentieel liggen in het realiseren van transities.

Door je standaard perspectief op te schorten en integrale, persoonlijke, disruptieve, hoopvolle en ethische vragen te stellen boor je een andere laag van informatie aan en beschik je over veel meer informatie om tot besluitvorming te komen.

Good practice #2. Luister en stel andere vragen 

Het lijkt zo’n open deur, maar Luister en stel andere vragen is van wezenlijk belang voor het realiseren van de noodzakelijke transitie. Het zijn belangrijke vaardigheden voor leiders en veranderaars, omdat het hen in staat stelt om diepgaand begrip te ontwikkelen voor de behoeften en perspectieven van anderen. Ze openen de deur naar nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en meer collaboratieve en inclusieve besluitvorming.

Dat leidde tot de volgende good practice: