Deep leadership; wat is het en waarom hebben we het zo hard nodig?

De wereld om ons heen verandert. We kijken kritisch naar het neoliberalisme en het modernistisch denken. Veel aandacht gaat uit naar een betere toekomst: verduurzaming, gezonde leefomgeving, diversiteit, inclusiviteit zijn actuele thema’s. We worden collectief meer bewust van wie we zijn, wat de impact is die we kunnen hebben in ons leven. Deze collectieve bewustwording vraagt om een ander soort leiderschap dan we tot nu toe hebben gekend. Ik noem het “deep leadership”. In dit blog vertel ik je wat dit is en waarom we zulke leiders zo hard nodig hebben.

Deep leaders streven ernaar vanuit hun hele menszijn hun potentieel te ontwikkelen, wat leidt tot voldoening en impact en het gevoel werkelijk succesvol te zijn. Ze brengen niet alleen hun eigen bewustzijn en persoonlijk leiderschap naar een hoger niveau, maar geloven er ook in dat ze de maatschappij – of zelfs de wereld – waarin ze leven kunnen veranderen.

 

Wat is deep leadership

Deep leadership is dan ook leiderschap op een andere manier dan we tot nu toe gewend zijn. Het gaat om het omarmen van een nieuwe visie die een groter goed dient: het algemeen belang. Dat is de shift die gaande is: we gaan van het “ik-gerichte” naar een integrale visie. Het is een reactie op het neoliberalisme en modernistisch denken van afgelopen decennia. Bij deep leadership gaat het niet langer primair om geld, status, of macht – het gaat erom dat we een economie en samenleving creëren die aansluiten bij de essentie van ons menszijn.

Deep leaders maken dan ook verschil door te (be)sturen vanuit onderliggende, menswaardige normen en waarden. Voor hun leiderschap putten ze uit de existentie van hun menszijn om vorm te geven aan een toekomst waar ze werkelijk achter staan. Ze zijn erop uit een wereld te creëren waarin ieder mens kan floreren, en waarin we in een gezonde relatie tot de natuur staan. Deep leaders zijn reflectief en in staat om over hun eigen ego heen te stappen om een betere toekomst te creëren binnen hun vakgebied. 

The most important work today is both highly systemic and deeply personal.

Simons & Nijhof, 2020

Waarom hebben we deep leaders nodig?

Het is misschien voor de hand liggend dat we zulke leiders op sleutelposities in het openbaar bestuur en in maatschappelijke organisaties hebben, gezien de doelstelling van deze organisaties. Helaas is dit nog heel vaak niet het geval. Het is niet makkelijk om nieuwe zienswijzen te introduceren en bestaande denkbeelden uit te dagen. In een wereld waarin de “oude norm” van geld, macht en status op veel plekken nog de dienst uitmaakt, moet je ijzersterk in je schoenen staan om hier verandering in te brengen.

Maar het is wel nodig. Het is nodig dat we meer deep leaders op die sleutelposities krijgen, omdat de grote bewegingen die op maatschappelijk niveau plaatsvinden anders geen duurzaam effect hebben. En niet alleen in deze sectoren is deep leadership nodig: het is cruciaal dat we ook in het bedrijfsleven op een andere manier gaan leidinggeven. En dat niet langer alleen de economische waarde van een bedrijf telt, maar ook de sociale en ecologische waarde.