#7. Werk samen aan nieuwe verbindingen

In de blogreeks Ongemak in de boardroom neem ik je mee in de good practices uit het project Ongemak in de boardroom. In dit project werkten 38 corporate bestuurders en commissarissen aan manieren (good practices) om de transitie naar een nieuwe economie en maatschappij te versnellen. Die transitie begint bij onszelf; transformatie in de mens leidt tot veranderingen op het organisatorische en systemische level.

In deze blogpost introduceer ik good practice nummer 7: werk samen aan nieuwe verbindingen.

 

Hoe ga je de connectie aan met elkaar, dieper en juist ook als mens, en hoe gebruik je samen de kracht van het ongemak?

Een ander perspectief

De huidige maatschappelijke en ecologische vraagstukken zijn zo omvangrijk en urgent dat het een collectieve verantwoordelijkheid vergt om deze problemen aan te gaan. De tijd dat je het (financiële of politieke) succes van je bedrijf of organisatie als enige maatstaf voor goed functioneren kon aanhouden is voorbij.

De huidige vraagstukken vragen om een bredere, systemische blik waarin iedere partij een plek heeft in het veld dat we ‘maatschappij’ noemen. We hebben allemaal een rol in het geheel en slagen alleen als we de klus samen oppakken. Dat brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt om het omarmen van een ander, relationeel mensbeeld met meer nadruk op verbinding. Dat is voor veel bedrijven en organisaties – en dus voor mensen – best wennen. Concurrentie is een alomtegenwoordige realiteit en niet alleen in de corporate sector.

 

De uitdaging

Als we vasthouden aan wat we al kennen, zal er weinig nieuws gebeuren. Daarom stellen de good practices: zoek het ongemak op, ga met criticasters en rivalen in gesprek, luister en stel andere vragen. Probeer de mens achter de standpunten, achter de rol te begrijpen. Laat jezelf zien en durf te resoneren – ook als dat haaks lijkt te staan op je zakelijke agenda. Voor een duurzame, sociale toekomst moeten we routines doorbreken, tegenstellingen overwinnen en nieuwe samenwerkingen aangaan. Ook als dat tegenstrijdig of onmogelijk lijkt.

Samenwerking biedt de mogelijkheid om gezamenlijke doelen na te streven en collectieve kennis en middelen te bundelen, wat leidt tot synergie. Samen kunnen we grotere uitdagingen aan. Door te erkennen dat individueel succes niet altijd in strijd hoeft te zijn met collectief succes, kunnen bedrijven en organisaties strategieën ontwikkelen die niet alleen gericht zijn op hun eigen belangen, maar die ook positieve veranderingen brengen in de bredere sector of maatschappij.

 

Good practice #7. Werk samen in nieuwe verbindingen

Met welke ‘onmogelijke of tegenstrijdige’ partijen zou je (tijdelijk) een samenwerking kunnen aangaan? Wat zou er mogelijk zijn als je echt verbinding maakt? En wat zou er ontstaan als je de good practices toepast? Durf je werkelijk het ongemak op te zoeken?

Misschien hebben anderen hun bedenkingen. Maar het zou ook getuigen van moed en leiderschap als je doorzet. Het doorbreekt de status quo en erkent dat we alleen gezamenlijk de grote vraagstukken kunnen aanpakken. Hierover gaat de volgende en tevens laatste good practice: