#5. Verdiep je authenticiteit, laat je zien

In de blogreeks Ongemak in de boardroom neem ik je mee in de good practices uit het project Ongemak in de boardroom. In dit project werkten 38 corporate bestuurders en commissarissen aan manieren (good practices) om de transitie naar een nieuwe economie en maatschappij te versnellen. Die transitie begint bij onszelf; transformatie in de mens leidt tot veranderingen op het organisatorische en systemische level.

In deze blogpost introduceer ik good practice nummer 5: verdiep je authenticiteit, laat je zien.

 

Authenticiteit is een voortdurende reis van zelfontdekking en groei. En het vraagt eerlijkheid en moed om jezelf te laten zien

Authenticiteit staat niet vast

In het hart van de overgang naar een nieuwe economie ligt een essentiële sleutel tot succes: authenticiteit. In een wereld die voortdurend evolueert en waarin verandering de norm is, wordt de noodzaak van oprechtheid en geloofwaardigheid steeds duidelijker. Authenticiteit gaat niet alleen over hoe we onszelf presenteren in de boardroom, het DT, MT en naar stakeholders, het gaat veel dieper. Het raakt de kern van wie we werkelijk zijn.

Authentiek zijn betekent dat onze persoonlijke kern en onze rol in harmonie zijn, dat ze congruent en consistent zijn. Het vereist dat we opereren met een open houding, zonder masker, en dat we vanuit onze diepste waarden en overtuigingen handelen. Authenticiteit is geen statische eigenschap; het is een dynamische staat van zijn die wordt gevormd door zelfreflectie, loslaten, ons moreel kompas en de vormende gebeurtenissen in ons leven.

Good practice #5 Verdiep je authenticiteit, laat je zien!

Een belangrijk aspect van authenticiteit is het vermogen om op een dieper persoonlijk niveau met anderen het gesprek aan te gaan. Door dit open en oprechte contact ontstaat bewustwording van de intrinsieke verbinding tussen onze eigen leefwereld, de organisatie, de sector en de samenleving als geheel.

Het creëert een nieuw veld van waaruit we werk kunnen maken van die gewenste economische paradigmashift. Deze bewustwording stelt ons in staat om weloverwogen keuzes te maken, ons moreel kompas te kalibreren en het ongemak aan te gaan dat nu eenmaal gepaard gaat met transities. Good practice 5 gaat daar verder op in: