Een rijke ervaring in een kleine groep leiders, onder bijzondere begeleiding.
Leiding geven aan jezelf, anderen & veranderen 

De Cirkel

Start: november 2022

*Je kunt je nu ook inschrijven voor de Cirkel die start in januari 2023*

 

→ startpagina

Veranderingen elke dag weer, in Europa, in Nederland, in je leef- en werkomgeving. Jij als senior professional of leidinggevende draagt bij aan het vormgeven van verandering. Je beschikt over een groot conceptueel vermogen en voelt je thuis bij complexe vraagstukken. Je werkt dan ook aan maatschappelijke thema’s, verduurzaming in de breedste zin van het woord.  Je realiseert je dat in dit tijdsgewricht grote veranderingen niet komen door meer van hetzelfde te doen of sneller en harder te werken.

Je ziet het anders en zoekt naar nieuwe oplossingen, oplossingen die nog niet mainstream zijn. De verandering die je voor ogen hebt, vraagt om een ander fundament onder besluiten, beleid, keuzes, koers, visie, strategie. Het maakt je werk interessant en uitdagend, tegelijkertijd weet je soms niet hóe en voelt het ook eenzaam. Je weet dat jij deel van die verandering bent en op een andere manier moet gaan kijken en daarin zelf nog werk te doen hebt.

Je weet dat je stappen wil zetten. Maar hoe? Je mist nog een alternatief perspectief. Je zoekt naar manieren om buiten dat wat je kent te denken, te voelen, te ervaren, te raken. Zelf kom je niet verder en er zijn maar weinig mensen waarmee je hierover werkelijk en diepgaand kunt sparren.

je hebt aandacht voor de dynamiek van mensen. Samen kom je verder. Inspireren en geïnspireerd worden. Kennis delen en kennis ophalen. Leren met elkaar en van elkaar. Opgetild worden door de groep, samen verder komen. Je bent bereid om daarin te investeren, in jezelf, in de andere deelnemers, in tijd, energie, geld en commitment. Is dat wat je voor ogen hebt? Dan kan De Cirkel iets voor jou zijn!

 

Dit gaan we doen

Warner en ik faciliteren De Cirkel omdat we geloven dat er zoveel potentie, zoveel ervaring, zoveel inspiratie en verwondering is bij jou, bij jullie als deelnemers. Centraal staat de vraag: wat staat mij te doen als leidinggevende of senior professional nu veel niet meer vanzelfsprekend is, veel onder druk staat, de veranderingen zich stapelen en ingrijpen in elkaar?

Samen met een groep van zeven deelnemers gaan we hiermee aan de slag. We onderzoeken met elkaar die andere manier, wat we kunnen leren, hoe we het ongemak aangaan, waar we moed tonen, terugdeinzen, ons alleen voelen, doorpakken. We bieden je een gezelschap, een rijk gezelschap, waarmee we samen een reeks van zes maandelijkse momenten vormgeven, met stilte, muziek, beweging, dialoog, coaching en intervisie. Niet alleen begrijpen, maar ook doorleven, hoofd en hart betrekken opdat je nog krachtiger en waarachtiger wordt.

In iedere bijeenkomst staat een thema centraal. Voor de eerste twee bijeenkomsten bepalen wij de thema’s op basis van jullie vragen in de kickoffs. De overige thema’s bepalen we samen als groep. Voorbeelden van thema’s zijn authenticiteit, waarden & overtuigingen, weerstand & verbinden, menszijn & moraliteit, zingeving & visie. Maar ook andere thema’s kunnen geagendeerd worden. Belangrijk is om het thema telkens te verbinden aan het werk dat je doet en de vragen die je hebt. Warner en ik introduceren vervolgens het thema, waarna als groep samen gaan verdiepen en leren. Warner en ik bieden daarin de ruimte, de veiligheid, de coaching, de uitdaging, soms een academisch kader, kort en doeltreffend.

Je komt er rijker en raker uit. Je ontwikkelt nieuwe perspectieven en wat je leert pas je direct toe, al tijdens De Cirkel. Zo zet je al jouw kernkwaliteiten, je opgedane inzichten, jouw levenservaring, je vertwijfeling, je vragen, je hele zijn in en maak je verschil. Samen met je groep ga je onderdeel uitmaken van een groter gezelschap van andere deelnemers van De Cirkel.

 

Wanneer en waar

We starten op 16 november, in een atelier in het centrum van Den Haag. We ontmoeten elkaar op woensdag (16 – 19.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur) of  donderdag (17.30 – 20.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur). Alle avonden verzorgen wij een lichte, zelfgemaakte maaltijd. Houd rekening met een half uurtje uitloop.

We ontmoeten elkaar maandelijks. De data* voor 2022/ 2023 zijn (onder voorbehoud van wijzigingen):

Woensdag 16 november 2022
Woensdag 14 december 2022
Woensdag 11 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Donderdag 30 maart 2023
Woensdag 26 april 2023

*Je kunt je nu ook inschrijven voor De Cirkel van januari 2023. De data en locatie hiervan worden binnenkort bepaald. Gaat je voorkeur naar deze Cirkel uit? Laat dat ajb bij je kickoff weten.

 

Deelname en investering

De Cirkel is niet voor iedereen geschikt. Wel voor mensen die een stap willen maken, het niet-weten niet schuwen, nieuwsgierig zijn naar de ander, maatschappelijk het verschil willen maken, de groep willen versterken vanuit hun ervaring, onzekerheid, expertise, eigen vragen. En die bovenal willen leren. Daarnaast vraagt de Cirkel een investering in geld. Dat is een investering in jezelf, de teams waarmee je werkt, de organisatie waarvoor je werkt, en ook voor het leven buiten je werk.

Je investering bedraagt € 2800 exclusief btw. Dit is inclusief locatiekosten en een lichte maaltijd tijdens de bijeenkomsten. Je (werkgever) ontvangt de factuur voorafgaand aan de start van de Cirkel.

Wat als het tegenvalt?

Het kan zijn dat je ondanks de uitgebreide kickoff, na de eerste bijeenkomst toch tot de conclusie komt dat de Cirkel niet bij je past. Meld ons dit binnen 24 uur na afloop van de eerste bijeenkomst, en je krijgt het volledige bedrag retour. Hoewel we graag leren van je ervaring, kan dit ook zonder opgave van reden.

Extra optie: onbeperkt coachen en sparren

Om de Cirkel te verbinden aan je professionele en individuele ontwikkeling is het mogelijk om je tijdens deze zes maanden te laten coachen. Zo grijp je de Cirkel aan voor extra verdieping en groei. We werken niet met sessies maar met 100% commitment en beschikbaarheid om jou maximaal te ondersteunen.

Dat betekent dat je de periode bepaalt waarin je wilt kunnen sparren of gecoacht wilt worden. In die periode staan we maximaal ter beschikking van jouw ontwikkeling. Je ontvangt dan, op afspraak, online of telefonisch onbeperkte coaching die gerelateerd is aan de thema’s die we bespreken in de Cirkel.

Je investering voor onbeperkte persoonlijke begeleiding bedraagt € 895 per maand, exclusief btw. Je kunt dit vanaf de start van de Cirkel inzetten, maar ook gaandeweg het traject toe besluiten.

 

Zo doe je mee

We vinden het belangrijk dat de groep in al haar diversiteit ‘heel’ is. Dat we samen een warm, verbonden netwerk creëren waarin we elkaar uitdagen, aanvullen, bijstaan, ondersteunen, kritisch bevragen. Daarom is deelname alleen mogelijk na een kickoff-gesprek waarin we over en weer kijken of dit moment, onze begeleiding en deze groep passend zijn.

Voorafgaand aan de kickoff vragen we je aan de hand van een aantal vragen te reflecteren op je groei, ontwikkeling, ontwikkelbehoefte en vraagstukken. Zo leren we je snel kennen en kunnen we in de kickoff niet alleen kennismaken maar ook direct aan de slag.

 

Op een rij; dit is wat je krijgt

  • Zes maanden lang verdieping op de thema’s die je bezighouden in hoe je leiding geeft aan jezelf, anderen & aan veranderen
  • Leren in een groep met gelijkgestemden, en tegelijk een rijke schakering aan mensen
  • Een unieke mix van de meest recente academische inzichten, diepgaande reflectie, onderzoekende toekomstgerichte dialogen én intervisie om het geleerde toe te passen in je werk
  • Aangesproken worden op je hele menszijn, cognitie, ratio en logica integreren met intuïtie, voelen en zingeving. Met beide voeten stevig op de grond
  • Zes bijeenkomsten op locatie, inclusief een lichte maaltijd
  • Een buddy óf een mastermindgroep om het proces wat tijdens de bijeenkomst in gang wordt gezet, ook daarbuiten maximaal te ondersteunen
  • Opdrachten op maat (facultatief en maatwerk) om tussen de bijeenkomsten door mee aan de slag te gaan
  • Handvatten die je de rest van je leven kunt gebruiken om vorm te geven aan transities
  • Professionele begeleiding door twee ervaren facilitators

 

Waarom met ons? En wie zijn wij?

-Mijn naam is Ellemiek Etman.

De huidige tijd vraagt om verandering. In onze samenleving, in je organisatie. Het vraagt iets anders van mensen, van jezelf, van je leiderschap. Maar veranderen is spannend. En zorgt voor ongemak. Liever willen wij mensen er niet aan. Ongemak is echter óók een bron van nieuwe inzichten, een nieuwe richting, verdieping en betere samenwerking. Het is de poort naar een wereld die nog niet bestaat. Dat ongemak ga je dus maar liever aan toch? I’m on a heartfelt mission je daar als  coach, facilitator en interimprofessional bij te helpen.

Voelen en ervaren vind ik belangrijk, je potentieel ontwikkelen en nieuwsgierig zijn naar wat je nog niet van jezelf of de ander kent. Daar zet ik mijn hoogsensitiviteit voor in. Tegelijkertijd denk ik graag meta, en benader ik vraagstukken niet alleen vanuit gevoel en intuïtie maar ook analytisch. Als promovenda onderzoek ik samen met 40 topbestuurders en -commissarissen wat er in de persoonlijke ontwikkeling van corporate leiders nodig is om de transitie naar een nieuwe economie te versnellen.

 

 

Mijn naam is Warner Immink.

Ik heb ruime ervaring als ‘embedded advisor’, interimmanager en teamcoach bij het faciliteren van leerprocessen en inspireren bij cultuur- en organisatieveranderingen. Ik heb vaak de rol van rakeling. Mensen vinden dat waar ik ben, beweging, verwondering en bewustwording ontstaan, waardoor de ontwikkeling van mensen zich versnelt.

In ontmoetingen in mijn werk en daarbuiten zijn voor mij de kern: heelheid, raakbaarheid en moed om te leren. Mijn aandacht voor leren, wat er voor nodig is om te willen, kunnen en durven leren vindt zijn oorsprong in het onderwijs. Als docent in multiculturele klassen en als schoolleider leerde ik mijn weg vinden in talen, stijlen, blokkades en doorbraken om het verlangen tot leren op school te vergroten. Maar eigenlijk ging het telkens om die andere, dieperliggende vraag: hoe wil je in de wereld staan? Hoe ontdek je wie je bent? En daar ben ik nog steeds mee bezig, waarbij ik nu vooral leer van wat de ander onderzoekt, ervaren heeft, taal voor heeft, een onomkeerbare verandering in doormaakt. Mijn levens- en werkervaring zet ik graag in naast Ellemiek om samen met jou en de andere deelnemers aan De Cirkel de thema’s te beleven die de leiders en professionals van nu raken.

 

Praktische informatie

Duur: zes maanden. De bijeenkomsten vinden wisselend plaats op woensdag en donderdag.

Start en data: woensdag 16 november 2022 starten we. Daarna zien we elkaar op woensdag 14 december. In 2023 gaan we verder op woensdag 11 januari, donderdag 23 februari, donderdag 30 maart en woensdag 26 april (onder voorbehoud van wijzigingen).

Woensdag: 16 – 19.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur
Donderdag: 17.30 – 20.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur
Tip van ons: plan je volgende afspraak niet te strak, maar houd rekening met een half uurtje uitloop.

Locatie: de bijeenkomsten vinden plaats in het centrum van Den Haag. We zijn te gast in het atelier van Daniëlle. Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd.

Groepsgrootte: maximaal zeven personen. Het aantal plekken is dus beperkt. Wil jij zeker zijn van een plek, meld je dan snel aan!

Investering: € 2800,- exclusief btw, inclusief locatie en lichte maaltijd. 

Aanmelden: past de Cirkel precies bij wat je zoekt? Meld je dan hier aan voor de kick-off. Na de kick-off besluiten we over en weer of je deelname definitief is. Zo ja, dan ontvang je de factuur en na betaling heb je definitief een plek in de Cirkel!

 

Vragen?

Wil je liever eerst overleggen of de Cirkel iets voor jou is? Wil je misschien eerst toetsen of je voldoende met ons klikt? Of heb je nog vragen over het programma? Mail me dan op info@ellemieketman.nl voor een belafspraak. Of neem contact op met Warner via warnerimmink@changekitchen.nl

Je kunt ook een afspraak maken voor een verkennend gesprek. Hierin staan we langer stil bij jouw ontwikkelwensen en kijken we welke ondersteuning je het beste past: de Cirkel of een andere vorm zoals individuele begeleiding.

Ik help je graag een passende keuze te maken en kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Hartelijke groeten, ook van Warner,

Ellemiek Etman

Ik meld me aan voor de kickoff

5 + 12 =

→ startpagina