Masterclass & workshops

Of het nou om het floreren van mensen gaat (boeien & binden, psychologische veiligheid, talentontwikkeling, samenwerken etc), thema’s op het gebied van duurzaamheid of het vormgeven van de toekomst vanuit generativiteit, het levert altijd spanningsvelden op met wat we nu gewend zijn. Vaak wordt het dan lastig, complex, en laten we ze liggen of kiezen voor dat wat we kennen.

De winst zit juist in het verkennen van die spanningsvelden waarbij je vanuit een onderzoekende houding, ethische reflectie en groeiend (zelf)inzicht meer zicht krijgt op de kern ervan én de nieuwe perspectieven die dan ontstaan. Door comfortabel te worden met je eigen ongemak en dit zelfs op te zoeken ontwikkelen we een andere mindset en een andere houding die we meenemen in onze gesprekken en besluitvorming. Door vervolgens in ons ongemak ‘het juiste’ te doen worden we katalysatoren voor veranderingen op systemisch en organisatorisch niveau.

In de workshops en lezingen geef ik je een andere kijk op de huidige transities en tools om deel van de oplossing te worden. Ik neem je mee in de meest recente academische inzichten en samen gaan we op onderzoek uit wat dat voor jou, voor jullie betekent. De ervaring leert dat dan rijke gesprekken en nieuwe inzichten ontstaan.

Actuele onderwerpen, in deze visie van Ellemiek. De combinatie van de drie levels waarop verandering nodig is (persoonlijk, organisatorisch en systemisch), maatschappelijke ontwikkelingen en begrippen als ongemak en resonantie die de persoonlijke belevingswereld raken is uniek. Hier gaat het wel om. Het perspectief wat ze schetst heeft me aan het denken gezet. 

Masterclass of lezing

Op interactieve wijze komen de relevante thema’s langs: maatschappelijke veranderingen, het veranderende speelveld, leiderschap, het belang van ongemak en wat deze tijd van ons menszijn vraagt. De precieze invulling en accenten bepalen we samen.

denker

Workshops ‘De kracht van ongemak’

Ongemak is een poort naar die nieuwe wereld waar veel organisaties zich hard voor maken. Dus dat ongemak ga je maar liever aan. Maar hoe doe je dat? En hoe maak je het constructief?

Deze workshop van een of twee dagdelen is interactief, persoonlijk en gebaseerd op academische inzichten. Het leidt tot een nieuwe taal om zaken bespreekbaar te maken, tot verdieping en verbinding, tot verrijking van zelfkennis en tot meer psychologische en sociale veiligheid in teams.

denker

Werksessies 

Veranderingen ontstaan uiteindelijk alleen door doen, actie. Waar de masterclasses en workshops informatief en inspirerend zijn, gaan we in de werksessies aan de slag. We vertrekken vanuit een of meer spanningsvelden die door je team en/of organisatie gevoeld worden. Onder mijn begeleiding gaan we hier vanuit verschillende perspectieven mee aan de slag. De financiële, politieke, juridische perspectieven zijn over het algemeen goed bekend, maar hoe verhouden die zich tot bijvoorbeeld het ethische en existentiële perspectief? Doel van de werksessies is andere gesprekken te voeren en comfortabel te worden met ongemak.